Jorien Kranendijk

programma-/procesleider RCE
Specialisme
religieus erfgoed
Social media

Jorien werkt al diverse jaren in de wereld van religieus erfgoed. Daardoor heeft zij een breed en genuanceerd beeld van de uitdagingen en kansen voor (kerk)gemeenschappen en bijzondere gebouwen. Tijdens de cursus vertaalt ze deze ervaring naar de persoonlijke situatie van deelnemers. Zo vindt ze met iedereen een passende oplossing voor een breder of nieuw gebruik van hun gebouw.

Jorien Kranendijk

De aanwezigheid van erfgoed draagt bij aan het welzijn van de mens!

Jorien Kranendijk programma-/procesleider RCE
  • Legt goed de verbinding tussen mens en erfgoed
  • Meer dan 20 jaar ervaring in de erfgoedsector
  • Groot netwerk
Kantoor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Werkervaring van Jorien

Vanaf 1998 is Jorien werkzaam binnen het erfgoedveld met een bouwkundige restauratie-achtergrond. Haar interesse ging vanaf het begin ook uit naar de mensen in het gebouw. Zoeken naar (ongeijkte) oplossingen door verbindingen te leggen en meer partijen te betrekken. Zo is ze steeds meer opgeschoven naar de proceskant. Sinds 2010 is religieus erfgoed als een rode draad door haar werk gaan lopen, eerst bij de gemeente Deventer en daarna bij het programma Toekomst Religieus Erfgoed bij het Ministerie OCW.

Zo ziet een cursus bij Jorien eruit

Aan de hand van een heldere kapstok verkennen de deelnemers met Jorien hun eigen opgave. Theorie, praktijkvoorbeelden en opdrachten wisselen elkaar af. Daarbij staat het onderlinge gesprek, ieders ervaringen en inbreng van enkele experts centraal. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het verder brengen van de persoonlijke zoektocht van de deelnemers naar nieuwe functies. Doordat de cursus meer momenten kent is er in de tussentijd ruimte om zaken terug te koppelen naar het eigen bestuur of achterban. Na de cursus is de cursist niet alleen gevoed met veel kennis over nieuw of nevengebruik maar ook over het proces er naar toe. Bovendien werkt Jorien nadrukkelijk aan de onderlinge verbinding waardoor de cursisten na afloop een groep hebben om op terug te vallen bij hun vervolgproces.

Joriskerk Amersfoort