Marina Laméris

Erfgoedadviseur en coach
Specialisme
Gemeentelijk monumentenbeleid
Social media

Ik ben sinds 1993 werkzaam als architectuurhistorica voor Rijk en provincie, maar vooral voor gemeenten. Ik werk als erfgoedadviseur vanuit mijn eigen bureau en heb veel ervaring als onafhankelijk erfgoeddeskundige. Ik wil graag eraan bijdragen dat jij als betrokkene bij de monumentenvergunning je zeker voelt in je rol.

Marina Laméris

Erfgoed speelt een sleutelrol in de hoge kwaliteit van onze leefomgeving.

Marina Laméris Erfgoedadviseur en coach
  • Kennis van het maken én toepassen van beleid
  • Meer dan 30 jaar praktijkervaring
  • Eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Werkervaring van Marina

Ik werk zo’n dertig jaar als architectuurhistorica met specialisatie stedenbouw. In die tijd heeft het vak zich ontwikkeld van monumentenzorg naar erfgoedzorg.

Ik heb eigenlijk elk gemeentelijk beleid en elke uitvoering wel (mee)gemaakt en/of uitgevoerd. Van erfgoedvisie tot monumentenlijst, van cultuurhistorische waardenkaart tot kerkenvisie, van verduurzamen van monumenten tot herbestemmen, van erfgoedverordening tot subsidieverordening.

Ik sta graag met één been binnen de organisatie en met één been erbuiten. Zo ben ik betrokken en begrijp ik de gemeentelijke cultuur, maar hou ik ook overzicht als onafhankelijk deskundige. Ik wil graag mijn kennis en ervaring overdragen, zodat we ons samen in kunnen zetten voor de duurzame instandhouding van ons prachtige erfgoed.

Voor welke bedrijven/instanties/gemeentes heb je gewerkt?

Rijk, provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland, talrijke gemeenten in Utrecht en Zuid-Holland (onder meer Wassenaar, Gouda, Zeist), adviescommissies ruimtelijke kwaliteit, Monumentenwacht Utrecht.

Wanneer is voor mij een dagje leren geslaagd?

Als jij:

  • de lesstof kan toepassen in je werk
  • je zeker(der) voelt over je rol
  • meer controle hebt over proces én inhoud
  • zin hebt om aan de slag te gaan

Marina is docent van de cursus De Monumentenvergunning. 

  • Gouda
  • Wassenaar
  • Zeist