Home Erfgoedparticipatie voor professionals

Erfgoedparticipatie voor professionals

Erfgoed is van en voor iedereen. Dat betekent een verschuiving van top-down naar bottom-up, van kennisoverdracht naar co-creatie. Hoe betrek je burgers bij jouw opgave? Hoe kun jij initiatieven van anderen ondersteunen? Hoe zet je erfgoed in bij maatschappelijke vraagstukken? Hoe verzamel je verschillende perspectieven? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gezien en gekend voelt? Hoe kun jij een goede verbindende rol spelen in het netwerk rondom jouw erfgoedproject? Als je in wilt spelen op de nieuwe plek van erfgoed in de maatschappij, heb je als erfgoedprofessional een andere manier van denken en van werken nodig. Je moet je meer ontwikkelen tot facilitator en verbinder.

Erfgoedparticipatie in de praktijk

De Erfgoedacademie biedt cursussen en trainingen aan, die jou helpen om je als professional te ontwikkelen. Inhoudelijk, procesmatig en persoonlijk. Ons actuele aanbod vind je HIER . Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

In 2020 en 2021 hebben 125 erfgoedprofessionals bij de door de ErfgoedAcademie georganiseerde erfgoedparticipatie-labs meer geleerd over de implementatie van het Verdrag van Faro en over hun nieuwe rol. Bekijk hier alle tools en ervaringen van deze collega’s.