ESSAY Vliegbasis Soesterberg oord van onthouding en verborgen wereldgeschiedenis

Paul Vesters, medewerker Utrechts Landschap, schrijft in zijn essay over Vliegbasis Soesterberg: Oord van onthouding en verborgen wereldgeschiedenis.

Paul Vesters1
Paul Vesters2

Paul Vesters, schreef dit essay als afsluiting van de leergang Erfgoedfilosofie, de verdiepende opleiding van de ErfgoedAcademie. In deze leergang reflecteer je samen met andere professionals op belangrijke erfgoedopgaven en bediscussieer je hedendaagse dilemma’s met bijzondere masters uit de erfgoedsector.

Wil jij meer weten over deze leergang Erfgoedfilosofie?  De volgende leergang start op 15 maart, er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Integraal de heilige graal! Maar hoe doen we dat allemaal?

Paul schrijft in zijn essay over Vliegbasis Soesterberg: Oord van onthouding en verborgen wereldgeschiedenis. 0p de Vliegbasis liggen diverse structuren en staan veeI gebouwen die direct of indirect een relatie hebben met de Koude 0ortog. Utrechts Landschap staat voor de opgave om naast de natuurwaarden van de Vliegbasis ook het verleden levend te houden. Hoe gaan we dat doen? Voor welke strategie kiezen we? 

Het essay is geplaatst in Vitruvius (2018).

Behoud door onthouding lijkt heeI goed te passen bij de weerbarstigheid van de verschillende objecten.