Home Links

Links

Steunpunten Monumentenzorg


Friesland
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Drenthe
Steunpunt Erfgoed Drenthe

Flevoland
Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland

Gelderland
Gelders Genootschap

Groningen
Steunpunt Libau

Limburg
Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Noord-Brabant
Stichting Monumentenhuis Brabant

Noord-Holland
Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

Overijssel
Het Oversticht

Utrecht
Steunpunt Monumenten en Archeologie Utrecht

Zeeland
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Zuid-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland


Opleidingen en cursussen


Voor (bouwkundige en technische) opleidingen in de erfgoedbranche
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Voor praktische cursussen voor vaklieden (restauratietechnieken etc) in de erfgoedbranche
Nationaal Restauratie Centrum, cursusinstituut voor de monumentenzorg

Gelders Restauratie Centrum