Beleidsmakers ontdekken de waarde van immaterieel erfgoed tijdens Congres Veelzijdig immaterieel erfgoed

Publicatiedatum

Op 20 april vond het Congres Veelzijdig immaterieel erfgoed plaats, een dag vol inspiratie en waardevolle kennisdeling over immaterieel erfgoed. Dit congres, georganiseerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en de ErfgoedAcademie bood beleidsmakers de mogelijkheid om meer te leren over de rol en kansen van immaterieel erfgoed op beleidsniveau.

Congres KIEN

De dag was gevuld met verdiepende presentaties en inspirerende werksessies. In een carrousel kregen de deelnemers inkijk in de activiteiten van Een viertal erfgoedgemeenschappen in Amersfoort, te weten het Amersfoorts  Klokkenluiders Gilde, de Katoendrukkerij, Huis Bartels en de lokale voetbalvereniging KVVA, om de waarde van immaterieel erfgoed voor de eigen stad of gemeente te ontdekken. Aansluitend waren er werksessies waarin deelnemers nieuwe ideeën opdeden om immaterieel erfgoed beter te benutten als kansrijk onderdeel van onze leefomgeving.

Het was een geslaagde dag waarin veel kennis is opgedaan en gedeeld. Deze kennis gebruiken we voor praktijksessies in het najaar. Hou onze website in de gaten!

Jeroen Steehouwer
Congres KIEN
Congres KIEN