Erfgoedparticipatie-labs in volle gang

Publicatiedatum

Begin dit jaar ondertekende Nederland het verdrag van Faro. Dit verdrag stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed. Om gemeenten te helpen met wat dit voor de praktijk betekent, organiseert de ErfgoedAcademie samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) twee erfgoedparticipatie-labs die elk bestaan uit een reeks van vier bijeenkomsten. Inmiddels zijn de labs in volle gang!

Deelnemers aan de erfgoedparticipatie-labs zijn op excursie in de wijken Peldersveld en Poelenburg in Zaandam

In elk van de vier sessies werken deelnemers aan een concrete opdracht zoals het aanscherpen van een visie op participatie of het in kaart brengen van belanghebbenden bij een erfgoedtraject. Aan het einde van de labs ligt er een uitgewerkt plan klaar om bijvoorbeeld een nieuw participatieproject op te starten of een nieuwe samenwerking aan te gaan. Daarnaast komen er in de sessies verschillende praktijkvoorbeelden aan bod.

Waarom?

Inmiddels hebben we de bijeenkomsten in Zaandam achter de rug. Op 14 en 20 maart waren we te gast bij De Vermaning. In het programma van deze eerste bijeenkomsten stond de ‘waarom-vraag’ centraal: in een gesprek gingen de deelnemers aan de slag met zes vragen om de toekomst te verbeelden. Daarnaast was er presentatie over de vertaling van Faro in de praktijk van de gemeenteambtenaar en in de gemeente Zaanstad. Ook gingen de groepen op excursie naar de wijk Peldersveld Poelenburg, waar net een participatief waarderingsproject met inwoners begonnen is.

Wie?

Op het moment zijn we bezig met de bijeenkomsten waar de ‘wie-vraag’ centraal staat, deze vinden plaats in de Chocoladefabriek in Gouda. De bijeenkomst van de eerste groep heeft al plaatsgevonden op 4 april en de tweede is op 17 april, deze keer in Cultuurhuis Garenspinnerij, ook in Gouda. Op het programma staan onderzoek naar efgoedgemeenschappen in Gouda, immateriële erfgoedgemeenschappen en het platform I’M BINCK in De Binckhorst in Den Haag. Ook hier gaan de deelnemers aan de slag met een eigen casus over community mapping, waarbij ze verschillende gemeenschappen in kaart brengen en nadenken over hoe in contact te komen met groepen die ze nu nog niet goed in beeld hebben. 

Erfgoedparticipatie-lab in Gouda

‘Faro doe je niet van achter je bureau’ 

Bijeenkomsten in Utrecht en Amersfoort

De komende maanden vinden er nog twee erfgoedparticipatie-labs plaats. Eerst in Utrecht en tot slot bij de RCE in Amersfoort. In Utrecht gaan de deelnemers aan de slag met de ‘hoe-vraag’. Hierbij is er aandacht voor welke methodieken je inzet om in gesprek te gaan en samen te werken. Ook staat er een workshop over emotie-netwerken op het programma. De laatste bijeenkomst in Amersfoort staat in het teken van wat deelnemers binnen hun eigen organisatie nodig hebben om aan de slag te gaan met erfgoedparticipatie.

Wil je meer weten? Bezoek dan onze pagina over de erfgoedparticipatie-labs.