Steeds meer aandacht voor erfgoed in Caribisch deel van Nederland

Publicatiedatum

ErfgoedAcademie helpt kennis om te zetten in kunde: ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Bonaire

Van kennis naar kunde 

Kennis omzetten in kunde, dat is waar de ErfgoedAcademie om draait. Met cursussen, webinars, netwerkbijeenkomsten en meerdaagse leergangen leer je bij dit cursusinstituut kennis ook duurzaam in te zetten. Want je erfgoedkennis uitbreiden is één ding, maar hoe pas je die kennis in de praktijk toe? Niet alleen op Nederlandse bodem, maar ook in het Caribisch deel van ons Koninkrijk zet het cursusinstituut zich in voor het behoud en beleven van erfgoed. Yvonne Ploum, directeur van de ErfgoedAcademie vertelt over het Dutch Caribbean Heritage Platform (DCHP) waarin erfgoedinstellingen van de zes eilanden samenwerken voor het behoud van cultureel erfgoed.