Terugblik cursus Digitaal Erfgoed

Publicatiedatum

Begin 2024 heeft de cursus 'Digitaal Erfgoed' plaatsgevonden. Docent Sies Vonk kijkt tevreden terug op 4 mooie cursusdagen.

cursusbijeenkomst
Docent Sies Vonk

De voorjaarsbijeenkomsten van de cursus Digitaal Erfgoed zijn afgerond. Deze keer hebben 13 enthousiaste cursisten de cursus met succes doorlopen. Met een koffer vol kennis en kunde onder de arm en vooral veel ambitie om digitaal erfgoed te ontsluiten, stonden ze na afloop van de cursus te trappelen om alle lessen in praktijk te brengen.

Diverse groep
De groep was divers en bestond onder andere uit medewerkers van musea en gemeenten en andere professionals die zich bezighielden met het beheren van verschillende soorten collecties. De museale, universitaire en gemeentelijke werkpraktijk bleken een onderlinge inspiratiebron die ook weer heel goed toe te passen was voor beheerders van bedrijfscollecties. De verschillende werkterreinen van de deelnemers zorgden voor zeer interessante onderlinge interactie. 

Dezelfde uitdagingen
Enthousiast werd er gewerkt aan de onderwerpen ‘Houdbaar, bruikbaar en zichtbaar.’ De cursus bood de deelnemers de nodige handvatten om tot een goed informatieplan voor digitaal erfgoed te komen: “We hebben nu heel veel geleerd, maar we hebben ook geleerd dat er nog meer te leren valt…” 
Sies Vonk is onder de indruk van de progressie die de deelnemers in vier bijeenkomsten doormaakten: “Ondanks hun verschillende achtergronden worstelden deelnemers met de dezelfde uitdagingen. Experts boden de nodige inzichten, de onderlinge kennisdeling maakte het onderwerp nog beter tastbaar en de bevindingen daardoor toepasbaar in de praktijk.”

Tot slot!
Heb je deze cursus gemist en wil je graag meedoen? De data voor de volgende editie maken wij binnenkort bekend!