Webinar Immaterieel Erfgoed en de Omgevingswet

Publicatiedatum

Het webinar werd georganiseerd 30 november 2022 in samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Zomercarnaval

Van kermis tot processie. Van Zomercarnaval tot Chinees Nieuwjaar. Immaterieel erfgoed geeft kleur aan ieders leven. De Omgevingswet, die op 1 juli 2023 in werking treedt, geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed – voor zover dit verbonden is met specifieke locaties. In dit webinar maak je kennis met het hoe en waarom van immaterieel erfgoed, de relatie die erfgoed heeft met de fysieke leefomgeving en hoe je immaterieel erfgoed kunt inbedden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dit webinar biedt kennis, handvatten én tips van erfgoedgemeenschappen. 

Met docent Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie en experts onder andere Frank Altenburg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Marloes van den Akker, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland op woensdag 30 november van 14.00-16.00 uur. Je ontvangt vooraf een Zoomlink voor deelname. Je kunt je hieronder aanmelden, het programma volgt later.