HomeOpleidingsaanbod Erfgoed & duurzaamheid (3 cursussen)

Erfgoed & duurzaamheid (3 cursussen)

Voor deze cursus is nog geen definitieve datum vastgesteld. Heeft u interesse om deze cursus te volgen, dan kunt u zich registreren op een wachtlijst, Bij voldoende belangstelling zullen we een datum vaststellen en u hierover informeren. Vul hier uw gegevens in op de wachtlijst.


Hoe zorgen we ervoor dat cultureel erfgoed op een verantwoorde manier bij kan dragen aan de klimaatdoelen en aan de vragen van eigenaren? Welke eisen kunt u stellen bij een schoner en energiezuiniger maken van een monument? Maar ook: hoe valt de energietransitie in historisch waardevolle landschappen, steden en dorpen in te passen?

Verduurzaming betekent een forse uitdaging voor de erfgoedsector en daarmee voor iedereen die in deze sector werkzaam is. Het thema  ’Erfgoed & duurzaamheid’ geeft u zicht op de belangrijkste vraagstukken en geeft vooral handvatten waar u in de praktijk mee vooruit kunt.

Erfgoed & Duurzaamheid: 3 cursussen

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid: Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste opgave en begrippen rondom duurzaamheid en erfgoed. We gaan dieper in op wat verduurzaming in relatie tot erfgoed precies inhoudt en gaan aan de slag met praktijkvoorbeelden. Zodat u daar beleidsmatig, richting eigenaren, mee om kunt gaan.

Erfgoed en verduurzaming in de praktijk: Deze cursus is gericht op verduurzaming van monumentale gebouwen: waar liggen de kansen voor energiebesparing en/of energieopwekking? En welke overwegingen zijn er te maken welke valkuilen zijn er? Op het landgoed Twickel in Overijssel bespreken wij meerdere praktijkvoorbeelden.

Erfgoed en energietransitie: Hoe valt de energietransitie in te passen met aandacht voor het erfgoed? En welke inspiratie biedt erfgoed voor oplossingen voor vraagstukken die spelen in de RES-regio’s. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, lezingen en gesprek willen we handvatten bieden om nieuwe energie met kwaliteit te laten landen in onze omgeving.

In de beschrijving van elke cursusdag vindt u meer informatie.

De drie cursusdagen sluiten op elkaar aan maar zijn ook apart te volgen.

Voor wie?

  • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten en provincies en organisaties die als waardenstellers, beleidsmakers, vergunningverleners of handhaving te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing en basiskennis willen krijgen van het thema.
  • Ambtenaren die zich met verduurzamen bezighouden en meer willen weten wat de praktische mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van gebouwd erfgoed (bijvoorbeeld medewerkers van energieloketten of energiecoaches).
  • Opstellers van ruimtelijke kaders met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid.
  • Voor iedereen die beleidsmatig betrokken is bij erfgoed en ruimtelijke energieopgaven: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, energie coöperaties, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere geïnteresseerden.

Deelnemers

De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Kosten

De kosten voor deze 3 cursussen Erfgoed & Duurzaamheid zijn € 995,00 (excl. 21% btw) per persoon. U kunt zich uiteraard ook apart inschrijven voor de afzonderlijke delen.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Tot slot!

In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt. 

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Docenten

Marieke van Zanten
Het Oversticht