HomeOpleidingsaanbod Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

De omgang en besluitvorming met betrekking tot het wijzigen van gebouwde en groene monumenten is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning dient een goede basis te zijn voor de aansturing van het uitvoeringsproces, overtuigend bij bezwaar en beroep en duidelijk te zijn als formeel document voor toezicht en handhaving tijdens de uitvoering. Het doel is dan ook een vergunning af te geven die zorgvuldig tot stand is gekomen.

Op deze cursusdag komt de procedure van de vergunning met betrekking tot beschermde monumenten aan de orde. Naast het formele proces wordt ook de gemeentelijke praktijk toegelicht. De cursus geeft inzicht in hoe je bij monumenten met verandering omgaat en hoe daarover een integraal advies en afgewogen oordeel kan worden gegeven op basis van een gedegen en goed onderbouwd plan. 'Hoe komt zo'n plan tot stand’, 'wat is daarvoor nodig' en 'welke kwaliteitscriteria heb je nodig om aan te toetsen'. Het belicht ook de rol van adviseurs en planbeoordelaars en het belang van een effectief vooroverleg.

Deze cursusdag biedt u zowel procedurele als juridische kennis over hoe een vergunningstraject zo effectief mogelijk kan verlopen: vanaf intake van een aanvraag tot en met de afgifte van een vergunning. Veel aandacht wordt besteed aan hoe een vergunning inhoudelijk moet worden ingericht, welke onderwerpen daarbij van belang zijn en hoe een afgewogen besluit genomen wordt.

Welke onderwerpen komen aanbod?

 • Toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de verschillende procedurele aspecten;
 • Spelregels van vergunningsvrije en vergunningsplichtige werkzaamheden;
 • Juridische aandachtspunten en reikwijdte van de (omgevings-)vergunning voor beschermde monumenten;
 • De inbreng van verplichte adviezen in combinatie met de belangenafweging;
 • Hoe kan de gemeentelijke praktijk worden ingericht;
 • U krijgt informatie over de omvang en de reikwijdte van de bescherming van rijksmonumenten en de betekenis van de registeromschrijving als identificatie.
 • Gezamenlijk uitwerken van praktijkcases.

Voor wie?

Deze cursusdag is bij uitstek geschikt voor (erfgoed)professionals, werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en/of provincies, die direct zijn betrokken bij de besluitvorming, opstelling en afhandeling van (omgevings-)vergunningen. Daarnaast is deze cursus interessant voor degene die meer wil weten over de praktijk van vergunningverlening.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Kennis van de wet- en regelgeving voor beschermde monumenten;
 • Inzicht in het proces van vergunningverlening voor beschermde monumenten;
 • Kennis van de spelregels voor vergunningsvrije en vergunningsplichtige werkzaamheden, van juridische aandachtspunten, van de relatie met relevante (andere) regelgeving en van de omgang met verplichte advisering en een zorgvuldige belangenafweging;
 • Hoe ziet een werkbare (voor alle direct betrokkenen) omgevingsvergunning er uit.

Waar en wanneer?

Woensdag 2 november van 09.00 uur - 17.00 uur. Plaats: n.t.b.

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 375,00 (excl. 21% btw) per persoon, incl. koffie/thee en lunch.

Tot slot!

In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt. 

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Docenten

Jan van de Voorde
Van de Voorde Monumentenadvies Adviseur