HomeOpleidingsaanbod Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op 16 november 2022.


Erfgoed is waardevol en verdient daarom een respectvolle omgang. Als er sprake is van een herbestemming zijn ook andere belangen aan de orde, zoals gebruikerswensen en exploitatie. De verschillende belangen dienen goed tegen elkaar worden afgewogen. Erfgoedwaarden zijn echter meestal niet in strikte normen en eisen vast te leggen. Een integraal deskundig advies, gericht op de belangenafweging, is dan nodig.

Goede inzichtelijke plannen kunnen helpen bij de nadere afweging van die waarden, maar vraagt ook om specifieke kennis bij de beoordeling door deskundige adviseurs of kwaliteitscommissies. Hoe eerder adviseurs in het planproces worden betrokken hoe beter. Nadenken over hoe je dat het beste kan organiseren, wat daarvoor nodig is en wie je daarbij betrekt komt uiteindelijk een goede besluitvorming, maar ook een gewenste realisatie van een plan ten goede.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • Hoe kan gemeentelijk beleid de kwaliteit van de vergunningverlening bevorderen;
 • Wat is de rol en werkwijze van welstands- of monumentencommissies;
 • Wanneer is er een adviesrol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en hoe ziet deze eruit;
 • Wat zijn uitgangspunten/criteria bij wijziging van monumenten;
 • Actuele ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet;
 • Aan de slag met praktijkcases.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor (erfgoed)professionals, werkzaam bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten, die direct zijn betrokken bij de besluitvorming, opstelling en afhandeling van (omgevings-)vergunningen, maar ook voor personen die direct betrokken zijn bij het opstellen, uitwerken en/of beoordelen van plannen voor het wijzigen van monumenten zoals ontwerpers en adviseurs en leden van welstand- of monumentencommissies.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Goed inzicht in het planvormingsproces voor beschermd erfgoed;
 • Informatie over de totstandkoming van een goed plan;
 • Verbetering van het inzicht in de eigen rol rondom de totstandkoming van een advies over erfgoed;
 • Inzicht in het afwegen van erfgoedbelangen versus andere belangen;
 • Uw beoordeling en advies zal bijdragen aan de kwaliteit van de vergunning en dus aan de kwaliteit van instandhouding van monumenten. 

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus:

Wanneer en waar?

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op woensdag 16 november van 09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Tot slot!

In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt. 

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Docenten

Jan van de Voorde
Van de Voorde Monumentenadvies Adviseur