HomeDocenten Carla Scheffer

Carla Scheffer

Carla Scheffer begon haar loopbaan als zelfstandig erfgoedprofessional voor particulieren en diverse overheden. Inmiddels is zij al meer dan 20 jaar in dienst bij de gemeente Wassenaar als senior beleidsadviseur Cultureel Erfgoed; waarvan de laatste 8 jaar ook voor Voorschoten. De aantrekkingskracht van beide in de Randstad gelegen dorpen worden in hoge mate bepaald door hun historische groene karakter met veel buitenplaatsen.

Dit verklaart waarom Carla zich binnen het brede werkveld van de erfgoedzorg heeft gespecialiseerd op het behoud en versterken van die groene kwaliteiten. Om eigenaren en bestuur daarin te adviseren volgt zij de actuele trends en ontwikkelingen op de voet. Een integrale aanpak staat centraal, gericht op de zorgvuldige omgang en het toekomstbestendig maken van erfgoed. Verbindingen worden gelegd met actuele thema’s als herbestemming, energietransitie, klimaat en het creëren van draagvlak en betrokkenheid. Ze treedt daarbij ook op als projectleider voor het vergroten van publieksbereik en participatie en op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit alles vanuit het besef welke meerwaarde erfgoed heeft voor onze leefomgeving.

In 1987 is Carla afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden in kunstgeschiedenis en klassieke archeologie met aantekeningen op het gebied van onderwijskunde, bestuurskunde en restauratieleer. Sinds 2020 is zij buitenpromovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

Carla Scheffer