Erfgoed Deal: erfgoedinclusieve leefomgeving

De Erfgoed Deal organiseert samen met de ErfgoedAcademie onder de titel Lessen uit de Erfgoed Deal een webinarreeks. In deze webinars staan de opbrengsten en lessen uit lopende en afgeronde Erfgoed Deal-projecten centraal. Het tweede webinar op 2 november ging over het thema Wonen en Mobiliteit gezien vanuit de uitvoeringspraktijk van Erfgoed Deal-projecten.

Hier ging het webinar over

Het tweede webinar ging over erfgoedinclusieve leefomgeving gezien vanuit de uitvoeringspraktijk van Erfgoed Deal-projecten. Het tweede webinar was gefocust op het thema Wonen en Mobiliteit. We bespraken in het bijzonder hoe projecten erfgoed inzetten om de leefbaarheid en omgevingskwaliteit te versterken.

De webinarreeks is onderdeel van de Leeromgeving van de Erfgoed Deal en is zowel bedoeld voor projecten binnen als buiten de Erfgoed Deal en voor alle professionals die aan dezelfde opgaven werken of meer willen weten over het thema.

Project 1: Wijkgenese Hengstdal, Nijmegen (VONDST)
De wijk Hengstdal ligt op de stuwwal aan de oostflank van Nijmegen en is grotendeels gerealiseerd in de wederopbouwperiode. De wijk en haar directe omgeving kennen een indrukwekkend verleden, met restanten en relicten van de tijd van jagers en verzamelaars tot nu. In de wijk spelen vele projecten en processen, die grotendeels los van elkaar worden gepland en uitgevoerd. De gemeente heeft onderzocht of deze processen beter op elkaar en op het natuurlijke systeem kunnen worden afgestemd en ook welke rol erfgoed hierbij kan spelen.

Om dit te realiseren is een wijkgenese gemaakt. De wijkgenese is een detaillering op wijkniveau van de stadsgenese van Nijmegen. De wijkgenese leidt tot kennis en waardering voor de historie van de plek. Veel mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat een paar meter onder hun huis Romeinse soldaten begraven liggen. Middels kaartmateriaal is het wijkperspectief verbeeld aan de hand van zes ontwikkelprincipes waarbij erfgoed integraal is meegenomen. 

Wijkgenese Hengstal is onderdeel van Erfgoed Deal-project VONDST, wat staat voor Verleden als Onderlegger voor een Systeemgericht Toekomstperspectief.

Spreker: Vincent Grond (Landschapsarchitect en plancoach)
Presentatie Vincent Grond

Project 2: Renaissance Velperweg Arnhem
In Arnhem wordt een breed en onveilig wegprofiel omgevormd tot een veilige groene route met gebruik van de cultuurhistorische waarden. Door erfgoed nadrukkelijk te betrekken, blijken oplossingen veel vanzelfsprekender en krijgt de inrichting van de omgeving een unieke kwaliteit. 

De Velperweg was ooit een lommerrijke laan langs diverse landgoederen. Nu is het een geasfalteerde en onveilige autoweg met een sleetse inrichting en wateroverlast bij piekbelasting.

Door de fietspaden meanderend door de landgoederen aan te leggen, historische beken terug te brengen en zichtlijnen naar de landgoederen te herstellen, komt de Velperweg weer in verbinding te staan met haar omgeving. Geïnspireerd op de historische laan wordt het wegprofiel versmald en schaduwrijke laanbeplanting aangebracht. De Velperweg wordt weer verkeersveilig, biedt ruimte voor biodiversiteit door vergroening en krijgt haar voormalige allure weer terug.

Bijzonder is een brede samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente, provincie, waterschap en verschillende kennisorganisaties op het gebied van Gelderse cultuurhistorie. Het klimaatadaptief en erfgoedinclusief herinrichten van verkeerswegen is een interessante en nog weinig bekende verbinding met veel potentie voor andere Nederlandse steden.

Spreker: Gemeente Arnhem

Project 3: Stijlicoon Nagele
De gemeente Noordoostpolder en partners zetten zich in om de komende jaren meer zichtbaarheid van en bewustwording over het erfgoed van Nagele te vergroten om de leefbaarheid een positieve impuls te geven. Dit doen ze door het leggen van verbindingen tussen verschillende erfgoedlocaties en partijen, door productontwikkeling en door marketing.

Nagele is wereldwijd bekend als architectonisch en sociaalmaatschappelijk experiment uit de tijd van de wederopbouw. Bij de kenners dan, want op dit moment is het ontwerp, de structuur en de historie van Nagele voor een bezoekers of bewoners nauwelijks beleefbaar.

Het doel van dit Erfgoed Deal-project is om bewoners en bezoekers bewust te laten worden van de specifieke historie en-, de bijzondere architectuur van Nagele, en de samenhang met plekken zoals Urk en Schokland. Dit wordt concreet gemaakt door een betere infrastructuur, markeringspunten, modernisering van het museum, straatmeubilair en informatievoorziening, regionale samenwerking en horeca.

Spreker: Mirjam Blott (projectleider gebiedsproces namens de gebiedspartijen)
Presentatie Mirjam Blott

Webinar nog eens terugkijken of gemist?

Het webinar is opgenomen.  U kunt het webinar terugkijken via onderstaande link.

leefomgeving ed