Anbi

De ErfgoedAcademie werkt aan de aanvraag voor de status van Culturele Anbi.

Victor de Stuersstichting

 1. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of het fiscaal nummer 
  8017773696
 2. Contactgegevens van de instelling 
  ErfgoedAcademie
  Utrechtseweg 12, 3811 NB, Amersfoort
  (088)2539080
  info@erfgoedacademie.nl
  www.erfgoedacademie.nl
 3. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling
  De ErfgoedAcademie is een activiteit van de Victor de Stuersstichting. Deze stichting heeft als doelstelling: het genereren, verzamelen, delen en verspreiden van kennis over de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Via de ErfgoedAcademie geeft de stichting invulling aan deze doelstelling, met praktijkgericht (cursus)aanbod.
 4. De hoofdlijnen van het beleidsplan 
  Volgt zo spoedig mogelijk.
 5. De functies en namen van de bestuurders 
  Joks Janssen, voorzitter
  Wouter Terpstra,  penningmeester
  Wim Manuhutu, secretaris
  Marjolein Sanderman, bestuurslid
  Ann-Katrin Adolph, bestuurslid
 6. Het beloningsbeleid 
  De bestuurders van de Victor de Stuersstichting vervullen hun functie en onbezoldigd, met uitzondering van een vacatievergoeding van €500 per jaar.
 7. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten Eindejaarsverslag
 8. Een financiële verantwoording
  Volgt zo spoedig mogelijk.