Webinar Religieus Erfgoed in de Cariben: inventarisatie en behoud

Het Dutch Caribbean Heritage Platform organiseerde haar negende webinar, in de reeks van tien webinars in samenwerking met de ErfgoedAcademie en de Universiteit van Curaçao, met deze keer als thema: de geschiedenis en toekomst van het religieus erfgoed van de Dutch Caribbean. We spraken samen over de rijkdom en variatie van religieus erfgoed op de eilanden, hoe dit in stand te houden en over andere toekomstige uitdagingen.

Hier ging het webinar over

In het Caribisch deel van het koninkrijk is een grote diversiteit van religies die zijn ontstaan door de diverse bewoners, die zich van verschillende landen rond de wereld en eilanden in de Cariben zijn gaan vestigen op de zes eilanden. Behalve kerkgebouwen zijn er ook veel andere gebouwen en locaties die samenhangen met religie. Denk daarbij aan begraafplaatsen, scholen en kloosters. Deze monumenten maken deel uit van de samenleving en worden in veel gevallen nog actief gebruikt. Deinstandhouding van dit erfgoed is kostbaar en vereist kennis en kunde om op een duurzame en passende manier onderhoud, restauraties en renovaties uit te voeren. Wereldwijd is een ontwikkeling te zien waarbij religieus erfgoed, dat minder of niet meer gebruikt wordt voor de eredienst, een nieuwe bestemming krijgt. Of dat het gebruikt wordt om het verhaal van de geschiedenis van een plaats te vertellen in de vorm van een museum of expositie. In Nederland is er veel ervaring met deze ontwikkeling en is er al veel onderzoek op dit terrein gedaan. Op de Cariben is er minder inzicht. Tijd om ook op de Cariben dit erfgoed in een nieuw licht te gaan bekijken! In 2024 zal Liam Borger, in het kader van zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam en in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, een start maken met inventarisatie en onderzoek van het religieus cultureel erfgoed op de ABC eilanden. In het webinar zal hij zijn onderzoek toelichten. Daarnaast zullen andere, lokale experts spreken over onderhoud, restauratie en herbestemming. Met dit webinar willen we aandacht geven aan deze categorie van erfgoed, ervaringen delen en advies geven over hoe hiermee om te gaan.

Webinar nog eens terugkijken of gemist?

Losse presentaties

Liam Borger en Albert Reinstra

Bouwkundige getuigenissen
Een verkenning van het religieus erfgoed op de Benedenwindse Eilanden.