Vacatures

Nieuwe bestuursvoorzitter Victor de Stuersstichting

Victor de Stuersstichting – bestuursorgaan van de ErfgoedAcademie - zoekt een nieuwe voorzitter | Vacature voor een onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-06-2024

Vanwege einde termijn van de huidige voorzitter is de Victor de Stuersstichting op zoek naar een nieuwe voorzitter; een bestuurlijk boegbeeld met hart voor (gebouwd) erfgoed en gevoel voor de toegevoegde waarde van erfgoed in de omgeving.

De Victor de Stuersstichting is een not for profit organisatie met een publieke opdracht, die zich inzet voor een deskundig erfgoedveld. Via de ErfgoedAcademie geeft de stichting invulling aan deze doelstelling. Samen met kennispartners in alle erfgoeddomeinen richt de ErfgoedAcademie zich op educatie van erfgoedprofessionals door het vergroten van kennis en trainen van vaardigheden. De nieuwe voorzitter van de Victor de Stuersstichting geeft mede vorm aan de verdere ontwikkeling van de ErfgoedAcademie. 

vds bestuur