De kracht van de minor zit hem in de brede aanpak

Interview

Linde Egberts is onderzoeker en universitair docent Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en leidt er de master Heritage Studies. In opdracht van de ErfgoedAcademie zette ze samen met de Amsterdamse Reinwardt Academie de minor Erfgoed en Ruimte op voor studenten in het hbo en wo.

“Mijn interesse in erfgoed werd gewekt toen ik zestien was en mijn ouders besloten om onze mooie verbouwde boerderij op het Drentse platteland te verkopen. Het verlaten van de plek waar ik met zoveel plezier had gewoond, had een enorme impact op me. Vanaf dat moment ben ik me gaan afvragen hoe het kan dat plekken zo belangrijk kunnen zijn voor de identiteit van personen. Het was de aanzet om jaren later te promoveren en mee te denken over hoe we de omgeving in onze toekomst betekenisvol en belevingsvol kunnen houden of maken.” 

Minor Erfgoed en Ruimte

“Inmiddels ben ik onderzoeker en universitair docent bij de VU en begeleid ik promovendi. Samen met de Reinwardt Academie heb ik drie jaar geleden de minor Erfgoed en Ruimte opgezet, in opdracht van de ErfgoedAcademie. Het is een minor voor hbo- en wo-studenten. In het bacheloronderwijs komt erfgoed wel aan de orde bij studies als archeologie, landschapsarchitectuur, planologie of cultuurhistorie, maar wat miste was een integrale benadering: welke rol speelt het verleden in de ruimtelijke ontwikkeling van de toekomst? Het belang van de minor zit hem in de brede aanpak. Neem de herbestemming van kerken. Met alleen kennis van bouwhistorie, vastgoed of burgerparticipatie kom je er niet. Voor een succesvol herbestemmingstraject moet je samenwerken met allerlei betrokkenen: van de ambtenaar die de kerkenvisie schrijft tot de lokale ondernemer, maar ook met natuurbeschermers die opkomen voor de vleermuizen in de kerktoren. In de minor leren studenten om verder te kijken dan hun eigen expertise en te interacteren met andere betrokkenen.” 

Nieuwe benaderingen

“Waar wij ons in het wetenschappelijk onderwijs richten op het opleiden van jonge mensen, speelt de ErfgoedAcademie een cruciale rol in de bijscholing van professionals in het erfgoedveld die vaak vanuit aanpalende vakgebieden met erfgoed te maken hebben. Voor beide doelgroepen is het van belang om te weten dat er verschillende benaderingen zijn om met erfgoed om te gaan. Zo wilden experts erfgoed in het verleden vooral beschermen. Nu kijken we ook hoe we het kunnen versterken door het te ontwikkelen, zoals bij herbestemming, of hoe erfgoed kan dienen als inspiratie voor het ontwikkelen van nieuwe leefomgevingen. Er zijn steeds meer benaderingen bij gekomen. Weten wanneer je kiest voor welke strategie, blijft voor iedere generatie opnieuw belangrijk. Zeker met het oog op nieuwe uitdagingen, zoals klimaatverandering en burgerparticipatie, is die basis onmisbaar.”

Welke rol speelt het verleden in de ruimtelijke ontwikkeling van de toekomst?

Lees de andere interviews met onze partners