Een bredere blik op de arbeidsmarkt voor studenten

Interview

Nel van Dijk is directeur van de Reinwardt Academie in Amsterdam, een hbo-opleiding die studenten opleidt tot erfgoedprofessionals. De opleiding werkt nauw samen met de ErfgoedAcademie.

“Op de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, bieden we een bachelor Cultureel erfgoed aan en een Engelstalige master Applied Museum and Heritage Studies. En vanuit ons Heritage Lab bedienen we het werkveld met cursussen, bijscholingen en workshops. We hebben een nauwe relatie met de ErfgoedAcademie, we delen kennis en kijken gezamenlijk waar het werkveld behoefte aan heeft.”

Rondleiderscursus en minor

“Toen wij van verschillende musea de vraag kregen voor een cursus voor rondleiders, hebben wij die ontwikkeld. Behalve aan een verhaal vertellen vanuit verschillende perspectieven, is er aandacht besteed aan erfgoed als deel van de leefomgeving en de samenleving. Zo betrek je nieuwe doelgroepen bij ons erfgoed. Een ander mooi voorbeeld van onze samenwerking is de minor Erfgoed en Ruimte, die we samen met de VU hebben opgezet met ondersteuning van de ErfgoedAcademie. Voor de ErfgoedAcademie is het van belang dat nieuwe erfgoedprofessionals goed zijn opgeleid en toegerust voor de praktijk.” 

Ruimere blik op arbeidsmarkt

“Veel studenten denken voordat ze aan deze studie beginnen: ik ga iets doen met erfgoed, dan ga ik dus in een museum werken. Maar er is zoveel meer. Tijdens de minor hebben studenten meegewerkt aan een herbestemmingstraject van de Jozefkerk in Utrecht waarbij ze met allerlei andere functies in aanraking kwamen. Zij krijgen daardoor meer zicht op de mogelijkheden die deze studie biedt. Je kunt bijvoorbeeld ook beleidsmedewerker worden bij een gemeente en je gaan bezighouden met herbestemmingsprojecten. De ErfgoedAcademie draagt dus bij aan een ruimere blik op de arbeidsmarkt maar ook, heel belangrijk, aan het bekijken van erfgoed vanuit meerdere perspectieven.”

Drie pijlers 

“Ons onderwijs steunt op drie pijlers: theorie, praktijk en ethiek. Dat laatste gaat over die verschillende perspectieven, ofwel meerstemmigheid, iets waar ook de ErfgoedAcademie zich heel bewust van is. Door onze samenwerking, zoals bij de herbestemming van de kerk in Utrecht, krijgen studenten de kans om ook die ethische kant vanuit de praktijk te ontwikkelen. Een projectontwikkelaar kan bijvoorbeeld plannen hebben voor appartementen, een gemeente voor een cultureel centrum. Tegelijkertijd zijn er de verhalen van de mensen voor wie zo’n kerk al heel lang een belangrijke plek is. Zij zijn er gedoopt of getrouwd. Hun identiteit ligt voor een deel in die kerk. Door hieraan mee te werken, doen studenten ervaring op met meerstemmigheid van denkwijzen, visies en verhalen. En zo werken we samen, wij als hbo-opleiding en de ErfgoedAcademie als opleider en bijscholer van erfgoedprofessionals.”

Erfgoed als deel van de leefomgeving en de samenleving

Lees de andere interviews met onze partners