Door de ErfgoedAcademie hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden

Interview

Martin van Bleek is senior adviseur erfgoed en architectuur bij het Gelders Genootschap en secretaris van de provinciale steunpunten archeologie en monumenten. De steunpunten zijn opgericht door het Rijk om kleine en middelgrote gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van hun erfgoedtaken. De steunpunten weten dan ook precies welke vragen en behoeften er leven bij de gemeenten. Die informatie helpt de ErfgoedAcademie bij het ontwikkelen van relevante cursussen.

Het Gelders Genootschap is een van de provinciale steunpunten monumenten en archeologie. ‘Vanuit het Gelders Genootschap adviseren we Gelderse gemeenten en een paar Limburgse gemeenten over ruimtelijke kwaliteit, omgevingskwaliteit en erfgoed en stedenbouw. Ook organiseren we adviescommissies voor allerlei zaken rondom erfgoed. Omdat de steunpunten in hun eigen provincie dicht bij de gemeenten zitten is er veelvuldig en direct contact.

Ontwikkeling relevante cursussen

‘We ondersteunen gemeenten onder meer door voorlichting te geven over praktische zaken. Dan moet je denken aan procedures van plaatsingen op de monumentenlijst, begeleiding bij restauratie, advies bij herbestemming of beoordeling van bouwplannen. Doordat wij veel met gemeenten om tafel zitten, vanuit het steunpunt én vanuit de Federatie Grote Monumentengemeenten, weten we met welke vragen zij zitten en welke behoeften gemeenten hebben als het gaat om erfgoed. Die informatie delen we met de ErfgoedAcademie. Samen kijken we vervolgens wie wat oppakt. De ene keer geeft het steunpunt voorlichting over een onderwerp, een andere keer ontwikkelt de ErfgoedAcademie een cursus. Wij zitten dicht bij de gemeenten, de ErfgoedAcademie werkt juist landelijk. Bij het ontwikkelen van die cursussen werken we uiteraard ook samen. Bijvoorbeeld door mee te denken over een insteek, een geschikte locatie of door het leveren van experts.’

Hoger abstractieniveau

‘Als steunpunt helpen wij gemeenten vooral met praktische zaken. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat er kennis wordt overgedragen op een hoger abstractieniveau. Bijvoorbeeld over beleidszaken voor nieuwe erfgoedambtenaren. Denk aan de grote opgaven in ons land. En over de uitvoering van beleid onder meer door vergunningverlening en toezicht op kwaliteit. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de ErfgoedAcademie. Zo is er één overkoepelende instantie die die kennis overbrengt en bovendien gespecialiseerd is in het aanleren van vaardigheden om die kennis in de praktijk te brengen. Zo hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden.’

De ErfgoedAcademie is gespecialiseerd in het aanleren van vaardigheden om die kennis in de praktijk te brengen

Lees de andere interviews met onze partners