ErfgoedAcademie belangrijke schakel in goed opleiden erfgoedprofessionals

Interview

Susan Lammers is algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De dienst is medeoprichter van de ErfgoedAcademie. “Het is voor de erfgoedzorg in Nederland belangrijk dat we goed opgeleide erfgoedprofessionals hebben, die weten wat ze doen.”

“De taak van de RCE is heel breed. We voeren wet- en regelgeving uit van de minister van OCW (nu staatssecretaris Gunay Uslu) en verstrekken subsidies voor het in stand houden van monumenten. We adviseren gemeenten, eigenaren en andere betrokkenen over (rijks)monumenten, landschappen, archeologie en roerend erfgoed, beheren kunst van de staat en zijn verantwoordelijk voor de restauratie daarvan. Een andere belangrijke taak is kennisontwikkeling: praktisch toepasbare kennis die nodig is om erfgoed in stand te houden.”

Oprichting ErfgoedAcademie

“Vanuit onze pijler kennisontwikkeling hebben we in 1986 samen met het Nationaal Restauratiefonds de ErfgoedAcademie opgericht. Het is inmiddels een instituut met een breed aanbod waarin theorie en praktijk verbonden zijn. Erfgoedprofessionals krijgen hier bij- en nascholing, maar leren vooral deze kennis toe te passen in hun praktijk. Die kennis én vaardigheden zijn belangrijk, omdat het voor de erfgoedzorg in Nederland van belang is dat we goed opgeleide erfgoedprofessionals hebben, die weten wat ze doen. De ErfgoedAcademie is daarin een belangrijke schakel.” 

Opdrachtgever en kennispartner

“Behalve dat we medeoprichter zijn, werken we ook samen met de ErfgoedAcademie. Vaak zijn we opdrachtgever voor de ontwikkeling van een opleidingsmodule, zoals over duurzaam erfgoed. Zo hebben we voor de waterschappen een module ontwikkeld over erfgoed en water, waarbij de insteek is om oplossingen voor vernatting en verdroging uit het verleden ook nu weer in te zetten. In bijna alle gevallen zijn we kennispartner: onze experts lezen mee in de ontwikkeling van lesprogramma’s, dragen onderwerpen aan en leveren inhoudelijke bijdragen aan de training.”

Kennis, een netwerk én inspiratie

“Het mooie van de ErfgoedAcademie is dat het de deelnemers veel kennis en vaardigheden oplevert, plus een breed netwerk waarin zij ook later nog kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Mooi voorbeeld is de uitgebreide leergang Erfgoedfilosofie van de ErfgoedAcademie waarin deelnemers langere tijd bezig zijn met visieontwikkeling op erfgoed. Daarnaast is het natuurlijk ook heel leuk en inspirerend om mensen uit hetzelfde vakgebied te ontmoeten.” 


Het erfgoed vraagt om erfgoedprofessionals die weten wat ze doen

Lees de andere interviews met onze partners